დამკვირვებელთა შესარჩევი კონკურსი
2014-05-12
უფლებადამცველთა გაერთიანება: „უფლებები და თავისუფლებები - კავშირი“ (განკარგულება №120/2014 - 10.05.2014), „დემოკრატიის ცენტრი“ (განკარგულება №100/2014 - 01.05.2014), „სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი“ (განკარგულება №93/2014 - 30.04.2014), „განათლების ფონდი“ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის, ყველა დონის შესაბამის საარჩევნო კომისიაში, საზოგადოებრივ საწყისებზე მოკლევადიან დამკვირვებელთა შესარჩევ ღია კონკურსს აცხადებს.

უპირატესობა მიენიჭებათ უპარტიო და საარჩევნო გამოცდილების მქონე კანდიდატებს.

მსურველებმა СV და პირადობის მოწმობის ასლი გამოაგზავნეთ (9 ივნისის ჩათვლით) ელ.ფოსტაზე: election@democracy.org.ge

შერჩეულ კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება მხოლოდ კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.