საქართველოს რკინიგზისათვის 45 ელმავლის მიწოდების ინტერესთა გამოხატვის მონიტორინგი
2016-01-08
საქართველოს რკინიგზისათვის 45 ელმავლის მიწოდების ინტერესთა გამოხატვის მონიტორინგის ფარგლებში, უფლებადამცველთა გაერთიანება: „უფლებები და თავისუფლებები - კავშირი“, „დემოკრატიის ცენტრი“ და „განათლების ფონდი“ საჯაროობისათვის აქვეყნებს მოსაზრებებს ...