ფოტო გალერეა

2009.12.04 – არასრულწლოვანთა აღმზრდელობითი დაწესებულება – გარიგება