აშშ–ს დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღების 240–ე წლისთავი
2016-07-04
უფლებები და თავისუფლებები – კავშირი, ულოცავს საქაართველოში აშშ–ს საელჩოს, მთელ ამერიკის ხალხს და თავისუფალ სამყაროს აშშ–ს დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღების 240–ე წლისთავს. 
დემოკრატია კაცობრიობის მონაპოვარია, სადაც ერთ–ერთი მთავარი ადგილი ღირებულებათა შორის უკავია აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს.

დამფუძნებელი ნათია ლობჟანიძე
დირექტორი      ბადრი ნიაური